Firma Silverman

Založená 1.9.2001 ako podnikanie fyzickej osoby so sídlom v malej miestnosti o rozlohe necelých 100m štvorcových.
Od svojho vzniku sa firme darilo zvyšovať kvalitu výrobkov a ponúkať zákazníkom stále rovnako nízku cenu.

Počiatočné sídlo

Bolo v prenajatých priestoroch kultúrneho domu vo Vrbovom. S nárastom záujmu o naše výrobky a obohacovaním ponuky sa postupne firma rozšírila o ďalšie tri miestnosti. Už v tomto období však priestory nestačili na pokrytie potrebného miesta na výrobu a sklady. Firma Silverman potrebovala naďalej dokupovať moderné technológie na výrobu.

Silverman s.r.o.

Vznikla 31.12.2005 a začala s prípravou vlastných výrobných priestorov s dostatočnou kapacitou na výrobu, sklady a plánovaný rozvoj firmy.

Vlastný areál firmy

Naše nové priestory boli dokončené 1.5.2007 a firma sa sťahuje do nových priestorov. Rozľahlý areál firmy (2500m štvorcových) výrobné a skladové priestory (750m štvorcových) poskytujú firme priestor pre rozvoj, nákup najmodernejších technológií, rozšírenie palety a maximalizáciu kvality výrobkov.

Súčasnosť

Značka SILVERMAN sa stáva čím ďalej, tým viac známym pojmom v športovej brandži a bez problémov sa presadzuje
v amatérskych, ale aj najvyšších ligách krajín ako Nórsko, Švédsko, Rakúsko, Nemecko, USA, Chorvátsko a Slovinsko.
V posledných rokoch napredujeme v oblasti výroby dresov pre motokros a enduro, o čom svedčí aj fakt, že naše dresy
si obliekajú viacnásobní majstri sveta a totálna slovenská špička v oblasti tohoto športu.

Informácie podľa § 41 ods. 2.


Pre stiahnutie dokumentu kliknite sem.

Správa podľa § 21 ods. 2 a 3

Pre stiahnutie dokumentu kliknite sem.

Informácia


Pre stiahnutie dokumentu kliknite sem.

Verejné obstarávanie (20.07.2021)

1. Výzva na predloženie ponuky
2. Príloha č. 1 - logický celok 1
3. Príloha č. 2 Výzvy Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Kúpna zmluva

HokejMotoFutballBasketball